12 marzec 2020

W dniach 16.03 do 25.03 wnioski rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola nr 42 przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 w godz. 8:00-15:00.

Rodzice, którzy we wniosku rekrutacyjnym zaznaczyli pozycję o poddaniu dzieci obowiązkowym szczepieniom proszeni są przedstawienie książeczki zdrowia dziecka z wykazem odbytych szczepień lub złożenia oświadczenia, że dziecko posiada wszystkie obowiązkowe szczepienia.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.