rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

Oferta Szkoły

 

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji - kliknij tutaj

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 232/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 1 lutego 2022 r.

 

Terminarz rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1 – 31 marca 2022 r. 17 – 24 maja 2022 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 1 – 21 marca 2022 r. 17 – 20 maja 2022 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe2

21 marca 2022 r. do 25 maja 2022 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
1 kwietnia 2022 r. do 25 maja 2022 r
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 kwietnia 2022 r. 10 czerwca 2022 r.
6. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 4 – 13 maja 2022 r. 13 – 17 czerwca 2022 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 maja 2022 r. 20 czerwca 2022 r.

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 42 na rok szkolny 2022/2023

 

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się
1 marca 2022 r.

Również 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji (link do systemu: https://krakow.formico.pl/)

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz formularze rekrutacyjne zostaną zamieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków określa Zarządzenie nr 149/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2022 r.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Wydrukowane wnioski można składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie lub przesłać na skrzynkę email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. WAŻNE! W przypadku składania wniosku w wersji papierowej wymagany jest podpis obojga rodziców.

 

oferta przedszkola

 

terminarz rekrutacji

 

 

 

 

 

Informacje dot. pracy przedszkola w okresie 29.03-18.04

Szanowni Państwo!

Na podstawie komunikatu dotyczącego zmian w zasadach bezpieczeństwa, jaki pojawił się na stronie rządowej gov.pl informuję, że w okresie od 29 marca do 18 kwietnia br. przedszkole będzie zamknięte.

Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Dzieci ww. pracowników będą przyjmowane do przedszkola na podstawie zgłoszenia zawierającego pisemne podpisane oświadczenie rodzica, że jest pracownikiem medycznym lub służb porządkowych wykonujących zadania publiczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgłoszenie powinno również zawierać informację w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu oraz z jakich posiłków będzie w tym czasie korzystać. Proszę również zawrzeć informację do jakiej grupy obecnie uczęszcza dziecko.

Według informacji opublikowanej na ww. stronie rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do soboty, do godz. 16:00.

Z poważaniem
Jacek Dziadkowiec

Składanie deklaracji woli kontynuacji uczęszczania do Przedszkola w roku 2021/2022

 

Od czwartku 18 lutego do piątku 26 lutego, do godz. 16:00 należy składać deklarację woli kontynuacji uczęszczania do Samorządowego Przedszkola nr 42 w roku szkolnym 2021/2022. Formularz deklaracji dołączony jest do wiadomości w dzienniku elektronicznym, jest dostępny na stronie internetowej przedszkola oraz w wersji papierowej dostępny jest w przedszkolu.

Wypełnione wnioski można składać w Samorządowym Przedszkolu nr 42 lub na portierni Szkoły Podstawowej nr 157. Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną dopuszcza się możliwość przesłania zeskanowanego wniosku (obie strony!) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nieprzekraczalny termin składania deklaracji to piątek, 26 lutego, godz.16:00. Deklaracje złożone po tym terminie – ze względu na brak możliwości wprowadzenia zmian do systemu rekrutacji elektronicznej – nie będą uwzględniane.

 

[Pobierz deklarację]

Klasy 1-3 w szkole. Plan lekcji, harmonogram świetlicy i obiadów

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dot. powrotu klas 1-3 do nauczania stacjonarnego, jakie zostały Państwu przesłane za pośrednictwem Librusa.

 

Poniżej publikujemy zaktualizowany plan lekcji klas 1-3 obowiązujący w okresie od 19.01 do odwołania.

 

Harmonogram korzystania ze stołówki szkolnej. Obowiązuje do odwołania.

 

Procedury SP42 dla dzieci i rodziców  

 

Do przedszkola uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Preferowane są zdalne formy kontaktu z Przedszkolem, Wychowawcami grup i sekretariatem. W celu kontaktu z Wychowawcami należy korzystać z dziennika elektronicznego lub telefonu, w przypadku kontaktu z Przedszkolem preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice zobowiązani są bezwzględnie przekazać Wychowawcom aktualne numery telefonów kontaktowych przy każdorazowej zmianie numeru.

 

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola

 

 1. Dzieci przyprowadzane są do Przedszkola i odbierane wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren Przedszkola. Przy wejściu do Przedszkola dzieci przekazywane są pod opiekę pracownika pełniącego dyżur.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. W okresie od 1 do 4 września br. rodzice i opiekunowie dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną lub zaczynających uczęszczać do Samorządowego Przedszkola nr 42 mogą, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, wejść na teren przedszkola i odprowadzić dzieci do szatni.

 

 1. Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcja rąk).

 

 1. Po wejściu do swojej sali dziecko ma obowiązek dokładnie umyć ręce.

 

 1. Dziecko nie może ze sobą wnosić na teren Przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, gadżetów, itp.), nie może również zabrać do domu wytworów swojej pracy (prace plastyczne, ulepianki z mas plastycznych, itp.)

 

Złe samopoczucie dziecka

 

 1. Dzieci zobowiązane są niezwłocznie zgłaszać swoje złe samopoczucie.

 

 1. Dziecku zgłaszającemu złe samopoczucie lub takiemu, u którego złe samopoczucie zaobserwuje nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

 1. O złym samopoczuciu dziecka niezwłocznie informowani są jego rodzice.

 

 1. Jeśli pomiar temperatury dziecka wykaże temperaturę powyżej 37 C rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola.

 

Funkcjonowanie Sekretariatu Przedszkola

 

 1. Sekretariat Przedszkola mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie.

 

 1. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Na teren szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje interesantów w godz. 10:00 – 14:00.

 

 1. Interesanci wchodzą do Sekretariatu pojedynczo.

 

 1. Interesanci muszą nosić środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę zakrywającą nos i usta.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe preferowany jest zdalny sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną. Adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. W przypadku zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu należy kontaktować się bezpośrednio z intendentem: 12-657-75-62, w. 123

Jadłospis 18.05. - 22.05.

JADŁOSPIS

Wytłuszczonym drukiem zaznaczone są składniki powodujące alergie i reakcje nietolerancji. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 25 października 2011r

PONIEDZIAŁEK 18.05.2020

ŚNIADANIE: kakao z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, szynka z kurczaka, rzodkiewka, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: jabłko

OBIAD: zupa jarzynowa z makaronem/mąka pszenna/ i śmietaną na wywarze mięsno -jarzynowym, bitki wieprzowe w sosie /mąka pszenna, śmietana/, ziemniaki z masłem, surówka z ogórka kiszonego, kompot

PODWIECZOREK: rogaliki drożdżowe /mąka pszenna, jajko, mleko/ z białym serem /jogurt naturalny/ lub dżemem (dieta bez mleka), gruszka, herbata z cytryną

WTOREK 19.05.2020

ŚNIADANIE: płatki kukurydziane z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, filet z indyka, pomidor, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: gruszka

OBIAD: zupa ziemniaczana /mąka pszenna/ na wywarze mięsno - jarzynowym,  spaghetti z mięsem /mąka pszenna/, marchewka, kompot owocowy

PODWIECZOREK: rogaliki drożdżowe /mąka pszenna, jajko, mleko/ z białym serem lub dżemem i z cukrem pudrem, mleko, jabłko, herbata z cytryną

ŚRODA 20.05.2020

ŚNIADANIE: kakao z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, szynka wiejska, rzodkiewka, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: jabłko

OBIAD: barszcz czerwony /mąka pszenna/na wywarze mięsno - jarzynowym z ziemniakami i śmietaną, gulasz wieprzowy /mąka pszenna, śmietana/, kasza jęczmienna, sałata zielona ze śmietaną, kompot

PODWIECZOREK: kisiel owocowy, chrupki kukurydziane, kawa Inka /jęczmień, żyto/, herbata z cytryną

 

 

CZWARTEK 21.05.2020

ŚNIADANIE: płatki czekoladowe /mąka pszenna, owsiana, jęczmienna/ z mlekiem, bułka grahamka z masłem, kiełbasa krakowska z fileta, ogórek kiszony, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: gruszka

OBIAD: zupa ogórkowa /mąka pszenna/ z ryżem i śmietaną na wywarze mięsno - jarzynowym, kotlet mielony /mąka pszenna, jajko/, ziemniaki z masłem, mizeria ze śmietaną, kompot

PODWIECZOREK: galaretka porzeczkowa, biszkopty /mąka pszenna, jajko/, bita śmietana 30%, jabłko, herbata z cytryną

PIĄTEK 22.05.2020

ŚNIADANIE: kawa Inka /jęczmień, żyto/ z mlekiem, chleb pszenno - żytni z masłem, jajko, pomidor, dżem, herbata z cytryną

PRZEKĄSKA: ogórek kiszony

OBIAD: zupa grysikowa /kasza manna/ z ziemniakami na wywarze mięsno - jarzynowym, filet z Miruny panierowany /mąka pszenna, jajko/, ziemniaki z masłem, surówka z kiszonej kapusty, kompot

PODWIECZOREK: ciasto marchewkowe /mąka pszenna, jajko/, kawa Inka /jęczmień, żyto/ z mlekiem, herbata z cytryną

Na życzenie między posiłkami i posiłków podawana jest woda źródlana niegazowana

Wznowienie zajęć w przedszkolu

Od 18 maja wznawia działalność przedszkole. W przedszkolu będą prowadzone zajęcia opiekuńcze.

Uwzględniając możliwości organizacyjne oraz warunki sanitarne niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, ale również pracownikom pedagogicznym i obsługi, zostają uruchomione 3 grupy po 12 dzieci.

grupa 1 – żółta

grupa 2 – niebieska

grupa 3 – zielona

Sale dydaktyczne zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.

Godziny funkcjonowania przedszkola nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem godzin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola. Ze względów sanitarnych dzieci będą przyjmowane do godziny 9.00, a odbierane przez rodziców od godziny 13.00.

Jednak zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł od dnia 18 maja 2020 r.

 

Dla dzieci pozostających w domu pod opieką rodziców, nauczyciele poszczególnych grup będą przesyłać propozycje gier i zabaw zgodnie z podstawą programową poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Zarządzenie nr 14/2019/2020

Zarządzenie nr 14/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Samorządowym Przedszkolu nr 42 w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego:

 

 §1

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Samorządowego Przedszkola nr 42 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Krakowie w okresie od 6 maja 2020 r. do dnia 15 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń dziennika elektronicznego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie

Danuta Kohut

Dzień aktywności dziecka w przedszkolu

6.30-8.30 Ranek

Zabawy swobodne, indywidualne lub w małych grupach, wynikające z własnej aktywności dziecka. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności w zabawie i samoobsłudze oraz poszanowania indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności dziecka. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń porannych.


8.30-9.00 Śniadanie

Przygotowanie do śniadania; czynności samoobsługowe oraz higieniczne. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.


9.00-9.30 Swobodna zabawa dzieci

Inicjowanie przez dzieci zabaw manipulacyjnych, rysunkowych, konstrukcyjnych, tematycznych oraz stolikowych np. puzzle, układanki, dobieranki, gry typu Piotruś i inne. Poszanowanie indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci.


9.30-10.15 Zajęcia dydaktyczne

Czynności organizacyjne i porządkowe. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu, kierowane przez nauczyciela, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Działalność i tematyka dostosowana do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci w poszczególnych grupach z uwzględnieniem indywidualności dziecka.


10.15–10.30 II Śniadanie „Chrupanka”

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych, podczas przygotowania się i spożywania posiłku. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


10.30-11.30 Ruch i zabawa na powietrzu

Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. Zabawy i gry sportowe, terenowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, przestrzeganie zasad oraz umów warunkujących bezpieczną zabawę. Udział w spacerach i wycieczkach, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, konstrukcyjno-techniczne.


11.30-12.30 Obiad

Czynności organizacyjne, samoobsługowe, w tym higieniczne, podczas przygotowywania się do posiłku. Kształtowanie postawy kulturalnego zachowywania się przy stole, prawidłowych nawyków żywieniowych oraz prawidłowej postawy ciała, a także celebrowania posiłków.


12.30–13.00 Relaks

Zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, rozładowywanie stresu i napięcia podczas zabaw wyciszających i relaksacyjnych. Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą podczas oglądania książeczek. Uczestniczenie w kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom poprzez aktywne słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, baśni, opowiadań. Odróżnianie elementów świata fikcji od realnej rzeczywistości w słuchanych treściach różnorodnych bajek i opowiadań.


13.00-14.00 Wspieranie działań twórczych

Ćwiczenia utrwalające i pogłębiające zdobyte wiadomości na zajęciach edukacyjnych. Wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, mające na celu osiągnięcie przez dziecko dojrzałości do podjęcia nauki w szkole. Wspieranie działań twórczych, rozwijanie zdolności dzieci poprzez kontakt ze sztuką i muzyką.


14.00-14.30 Podwieczorek

Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych podczas przygotowywania się i spożywania posiłku, czynności samoobsługowe. Wdrażanie do poznania i rozumienia zasad racjonalnego odżywiania się.


14.30–18.00 Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci

Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju dziecka. Prowadzenie zajęć z dzieckiem zdolnym oraz kompensacyjno-korekcyjnych. Obserwacja pedagogiczna, rozmowy planowane i sytuacyjne. Umożliwienie samodzielnej aktywności w zakresie organizacji swojego czasu, podejmowanie zabaw wynikających z zainteresowań i pomysłów dzieci. Rozwijanie kreatywności i elastyczności w podejmowanych działaniach. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych i dbania o zabawki. Kształtowanie nawyków porządkowych, utrwalanie zasad bezpieczniej i zgodnej zabawy.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. Dz. U. 2017 poz. 356.

Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie

Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie. Funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku.

W przedszkolu jest pięć oddziałów (Misie, Delinki, Biedronki, Żabki i Pingwinki) dla 125 dzieci.

Przedszkole ma własną kuchnię przygotowującą zdrowe i smaczne posiłki dla przedszkolaków.

Strona 1 z 2