Wyniki rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo!

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej znajdują się tu: http://zsp10krakow.edu.pl/images/2122/przedszkole/rekrutacja_2223/rekrutacja-uzup.pdf

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej potwierdzają do 28 czerwca wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Formularz potwierdzenia woli przyjęcia: http://zsp10krakow.edu.pl/images/2122/przedszkole/2122_deklaracja_woli_2223.pdf

 

Jacek Dziadkowiec

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 - informacje prawne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 1 marca 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji FORMICO: http://krakow.formico.pl/ , za pomocą którego odbywa się rekrutacja do Samorządowego Przedszkola nr 42 w Krakowie.

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

Przewidywana liczba miejsc w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 wynosi 28.

Rodzice składający wniosek powinni zwrócić uwagę, by był on podpisany przez oboje rodziców. 

Wnioski można składać w Sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20, od pn do pt w godzinach 8:00-15:00. Po godz. 15:00 wnioski można zostawić na portierni Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022