kierunek przyszłość

Szanowni Państwo! Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi rekrutacji do krakowskich szkół ponadpodstawowych opublikowanymi na stronie Portalu Edukacyjnego Miasta Krakowa: KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ! – wspieramy kariery uczniów - Portal Edukacyjny

Poniżej znajduje się wykaz stron internetowych krakowskich szkół ponadpodstawowych

Nazwa szkoły Adres www szkoły
III Liceum Ogólnokształcące i www.3liceum-krakow.pl
IV Liceum Ogólnokształcące http://iv-lo.krakow.pl/
V Liceum Ogólnokształcące www.v-lo.krakow.pl
VII Liceum Ogólnokształcące  https://vii-lo.krakow.pl/
X Liceum Ogólnokształcące https://x-lokrakow.edupage.org/?
XI Liceum Ogólnokształcące http://xilo.krakow.pl/
XIII Liceum Ogólnokształcące  http://www.xiii-lo.krakow.pl/strony/kontakt.html
XIV Liceum Ogólnokształcące  www.xiv-lo.krakow.pl
XLI Liceum Ogólnokształcące www.xlilo.krakow.pl
XLII Liceum Ogólnokształcące  www.lo42krakow.pl
XLIII Liceum Ogólnokształcące https://lo43krakow.pl/
XLIV Liceum Ogólnokształcące http://www.lo44.krakow.pl
XV Liceum Ogólnokształcące http://xvlo.pl
XVI Liceum Ogólnokształcące  www.liceum16.krakow.pl
XVIII Liceum Ogólnokształcące  http://xviiilo.krakow.pl/
XX liceum Ogólnokształcące www.xxlo-krakow.edu.pl
XXIII liceum Ogólnokształcące https://xxiiilo.krakow.pl/
XXIV Liceum Ogólnokształcące  www.xxivliceum.krakow.pl
XXV Liceum Ogólnokształcące  www.xxvlo.pl
XXVII Liceum Ogólnokształcące  27lo.krakow.pl
XXVIII Liceum Ogólnokształcące www.28lo.pl
XXX Liceum Ogólnokształcące  www.xxxlo.pl
XXXI Liceum Ogólnokształcące www.lo31.krakow.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego http://cku.krakow.pl/
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 www.zsb1.pl
Zespół Szkół Chemicznych  www.zschkrakow.pl
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 http://zse1.edu.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 www.zse-2.krakow.pl
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 www.zsel1.pl
Zespół Szkół Elektrycznych nr 2  www.elektryk2.krakow.pl
Zespół Szkół Energetycznych www.zse.krakow.pl
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 https://zsg1.pl/kandydaci/
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2  https://zsgnr2krakow.pl/
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej szkolaimnarutowicza.krakow.pl
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji zsisim.pl
Zespół Szkół Łączności  www.tl.krakow.pl
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 www.zsm1krakow.pl
Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 www.zsm2krakow.pl
Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl
Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 https://zsmnr4.edupage.org
Zespół Szkół nr 1 tk.krakow.pl
Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 zsodz1.pl
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych www.zspm.malopolska.pl
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego www.zsps.krakow.pl
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  www.zsz2.edu.pl

XIX Styczniowe Targi Szkół Zawodowych

 

Od 21 stycznia na stronie internetowej Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie odbywają się XIX „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w Meliorku”. Wydarzenie, tym razem organizowane w formule on-line, potrwa do 4 lutego. Propozycja kierowana jest zwłaszcza do uczniów klas ósmych szkół podstawowych, ich rodziców oraz nauczycieli.

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/245822,1812,komunikat,xix_styczniowe_targi_szkol_zawodowych_w_meliorku___tym_razem_on-line.html

 

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września 2020 roku

Do szkoły uczęszczać mogą wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Preferowane są zdalne formy kontaktu ze Szkołą, Wychowawcami klas i sekretariatem. W celu kontaktu z Wychowawcami należy korzystać z dziennika elektronicznego lub telefonu, w przypadku kontaktu ze Szkołą preferowany jest kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rodzice zobowiązani są bezwzględnie przekazać Wychowawcom klas aktualne numery telefonów kontaktowych przy każdorazowej zmianie numeru.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

 

 1. Uczniowie najmłodszych klas przyprowadzani są do szkoły i odbierani wyłącznie przez opiekunów bez objawów chorobowych.

 

 1. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren Szkoły. Przy wejściu do Szkoły dzieci przekazywane są pod opiekę pracownika Szkoły lub nauczyciela pełniącego dyżur.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Uczeń wchodzący na teren Szkoły zobowiązany jest korzystać ze środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica zakrywające usta i nos) do czasu wejścia do sali lekcyjnej i zajęcia w niej wyznaczonego przez nauczyciela miejsca.

 

 1. Po wejściu do szkoły dziecko zobowiązane jest do dokładnego umycia rąk.

 

 1. W godzinach 7:00-10:00 otwarte jest dolne wejście do Szkoły. Począwszy od godziny 10:00 do zamknięcia Szkoły otwarte zostaje wejście górne.

 

 

 

 

Zasady obowiązujące na terenie Szkoły

 

 1. Wprowadza się kaskadowe rozpoczynanie zajęć:
 • 8:00: zajęcia rozpoczynają klasy I-III oraz VII-VIII
 • 8:55: zajęcia rozpoczynają klasy IV-VI

 

 1. Uczeń nie może ze sobą wnosić na teren szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (zabawek, maskotek, gadżetów, itp.), nie może również zabrać do domu wytworów swojej pracy (prace plastyczne, ulepianki z mas plastycznych, itp.)

 

 1. Po wejściu na teren Szkoły uczeń udaje się do szatni, przebiera obuwie zamienne, pozostawia okrycie wierzchnie. Uczniowie klas 1-3 pozostają w szatni pod opieką Wychowawcy. Uczniowie klas 4-8 niezwłocznie udają się pod salę lekcyjną, w której mają lekcje.

 

 1. Zajęcia lekcyjne (z wyjątkiem lekcji chemii, fizyki, informatyki oraz wychowania fizycznego) odbywają się w tych samych salach, według załączonego planu:

 

klasa

sala

1a

6a

1b

5a

2a

7a

3a

11b

4a

9a

5a

6c

6a

13a

6b

14a

7a

2c

7b

3c

8a

5c

 

 

 1. Uczeń posiada własne przybory szkolne i podręczniki. W czasie zajęć mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

 

 1. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi lub podręcznikami między sobą.

 

 1. W sali lekcyjnej uczeń zajmuje stałe, wyznaczone miejsce. W ciągu danego dnia nie wolno mu zmienić miejsca.

 

 1. Na zajęcia chemii, fizyki, informatyki, wychowania fizycznego uczniowie przechodzą pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia.

 

 1. W czasie lekcji uczeń może korzystać ze środków ochrony osobistej, w szczególności z przyłbicy lub maseczki zakrywającej nos i usta.

 

 1. W czasie przerw obowiązuje korzystanie ze środków ochrony osobistej, zakrywających usta i nos. Nakaz dotyczy wszystkich miejsc w szkole, włącznie z salami lekcyjnymi.

 

 1. Rekomenduje się używanie przyłbic z tworzywa sztucznego zasłaniających nos i usta.

 

 1. Obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej dotyczy wszystkich uczniów.

 

 

Wydawanie obiadów dla uczniów

 

 1. Posiłki wydaje się od godziny 12:00 oraz w czasie przerw obiadowych.

 

 1. Wprowadza się dwie przerwy obiadowe: godz. 12:25-12:40 oraz 13:25-13:40:
 • 12:25-12:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas VII-VIII
 • 13:25-13:40: przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI

 

 1. Uczniowie klas I-III korzystają z jadalni w ramach opieki świetlicowej lub po zakończeniu swoich zajęć dydaktycznych poza przerwą obiadową.

 

 1. W czasie przerw obiadowych na jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas, dla których przewidziana jest przerwa obiadowa).

 

 1. Dzieci na stołówce siadają na stałych miejscach z zachowaniem min. 1,5 m odstępu między sobą.

 

 1. Przed i po posiłku uczniowie dokładnie i z użyciem mydła myją dłonie przez co najmniej 30 sekund.

 

 

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej

 

 1. Świetlica szkolna pracuje w godz. 7:00-8:00 oraz od godziny zakończenia zajęć pierwszej z klas nauczania początkowego do godz. 17:00.

 

 1. Na świetlicę przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. W przypadku, gdy dzieci są odbierane ze świetlicy przez osobę dorosłą, zgłasza ona chęć odbioru dziecka u pracownika szkoły pełniącego dyżur na górnej portierni. Pracownik szkoły wywołuje dziecko ze świetlicy a następnie przyprowadza je i przekazuje opiekunowi.

 

Złe samopoczucie dziecka

 

 1. Dzieci zobowiązane są niezwłocznie zgłaszać swoje złe samopoczucie.

 

 1. Dziecku zgłaszającemu złe samopoczucie lub takiemu, u którego złe samopoczucie zaobserwuje nauczyciel lub inny pracownik Szkoły dokonuje się pomiaru temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.

 

 1. O złym samopoczuciu dziecka niezwłocznie informowani są jego rodzice.

 

 1. Jeśli pomiar temperatury dziecka wykaże temperaturę powyżej 37 C rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły.

 

 

 

 

Funkcjonowanie Sekretariatu Szkoły

 

 1. Do niezbędnego minimum ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w szkole. Osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). Na teren szkoły mogą wchodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 1. Sekretariat Szkoły przyjmuje interesantów w godz. 10:00 – 14:00.

 

 1. Interesanci wchodzą do Sekretariatu pojedynczo.

 

 1. Interesanci muszą nosić środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki oraz przyłbicę lub maseczkę zakrywającą nos i usta.

 

 1. Jeżeli jest to możliwe preferowany jest zdalny sposób załatwiania spraw drogą elektroniczną. Adres kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń

Krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne z myślą o mieszkańcach Krakowa uruchomiły bezpłatne telefony wsparcia dla osób potrzebujących rozmowy.

By otrzymać wsparcie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie, w niektórych przypadkach można to zrobić także poprzez Skype’a, a nawet za pośrednictwem dostępnego on-line czatu. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, także w godzinach wieczornych.

 

Strona 2 z 2