Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego bierze udział w projekcie "Odkrywam Małopolskę"

Zebrania z Rodzicami, godz. 17:30

klasy 1-3

klasy 4-8

klasy 1-8

08 września 2021

09 września 2021

-

12 stycznia 2022

13 stycznia 2022

-

-

-

13 czerwca 2022

 

Konsultacje dla Rodziców (przeprowadzane zdalnie na platformie Google Meet), godz. 17:30-19:30

I półrocze

II półrocze

28 października 2021

17 marca 2022

16 grudnia 2021

19 maja 2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23-31 grudnia 2021 (zimowa przerwa świąteczna)

17-30.01 2022 (ferie zimowe)

14-19 kwietnia 2022 (wiosenna przerwa świąteczna)

24-26 maja 2022 (egzaminy ósmoklasisty)

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

17 czerwca 2022

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24 czerwca 2022

Już 4 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa małopolskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 3 listopada (środa) do godziny 12:00.

- Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału, bez względy na poglądy – mówi inicjator konsultacji, Piotr Mazurek - Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej".

Konsultacje dla woj. małopolskiego rozpoczną się 4 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych13.webankieta.pl/

Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 3 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Organizatorem konsultacji jest Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem - pierwszym w historii Polski organem dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami państwowymi.

Przydział sal lekcyjnych na rok szkolny 2021/2022

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym klasy mają wszystkie lekcje w jednej sali (wyjątkiem mogą być lekcje fizyki, chemii i informatyki, które odbywać się będą w pracowniach przedmiotowych). W obrębie sali uczeń ma swoje stałe miejsce, którego nie zmienia.

 

Klasa 1a, sala 7a

Klasa 1b, sala 5a

Klasa 2a, sala 6a

Klasa 2b, sala 9a

Klasa 3a, sala 13a

Klasa 3b, sala 14a

Klasa 4a, sala 11b

Klasa 5a, sala 19b

Klasa 6a, sala 6c

Klasa 7a, sala 16b

Klasa 7b, sala 5c

Klasa 8a, sala 2c

Klasa 8b, sala 3c