A A A

 Pisma, wnioski i dokumenty do szkoły można zostawić w godzinach 8:00 ‑15:00 w zamkniętych i podpisanych kopertach w urnie wystawionej w przedsionku Szkoły.

W dniach 16.03 do 25.03 wnioski rekrutacyjne do Samorządowego Przedszkola nr 42 przyjmuje sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 w godz. 8:00-15:00.

Rodzice, którzy we wniosku rekrutacyjnym zaznaczyli pozycję o poddaniu dzieci obowiązkowym szczepieniom proszeni są przedstawienie książeczki zdrowia dziecka z wykazem odbytych szczepień lub złożenia oświadczenia, że dziecko posiada wszystkie obowiązkowe szczepienia.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Szanowni Państwo! 

Do piątku 21 lutego 2020 roku należy złożyć w Gabinecie Intendenta deklarację woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w Samorządowym Przedszkolu nr 42 w Krakowie w roku szkolnym 2020/2021.

Brak terminowo złożonej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z uczęszczania do Samorządowego Przedszkola nr 42 w następnym roku szkolnym.

Formularze deklaracji dostępne są u Pań Wychowawczyń. Zostały również załączone do rozesłanego przez librusa zawiadomienia. Formularz jest również dostępny TUTAJ.

 

Z poważaniem

Jacek Dziadkowiec

 

Szanowni Państwo!

 

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Premier RP p. Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zawieszeniu od czwartku 12 marca zajęć w szkołach i przedszkolach.

Przypominamy, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS. ZUS.

 

Z poważaniem

Jacek Dziadkowiec

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie