A A A

Baczyński            Adam

Bożek   Władysław

Bugaj    Bruno

Chacewicz          Aleksander

Chacewicz          Mikołaj

Chevdar              Sofiia

Chevdar              Mykhailo

Czerwonka         Maciej

Dumański           Bartosz

Dumański           Oskar

Florek   Dominika

Florek   Maja

Głogowska         Zofia

Głogowski          Wojciech

Grochal Hanna

Grzybowska      Aleksandra

Gunia    Lena

Ilnicki    Kamil

Kasperek            Nikodem

Klimczyk              Klaudia

Koczur  Lena

Królik    Kalina

Łanoszka             Adam

Łanoszka             Nadia

Machlowska      Alicja

Malinowska       Martyna

Maślanka            Jakub

Mazurkiewicz    Tom

Michałek             Bartosz

Misiorek              Natan

Morajda              Kajetan

Mucek  Jan

Novytska            Marianna

Ostrowski           Dawid

Pieniążek            Anna

Piotrowska         Nikola

Różeński             Szymon

Rzepka Weronika

Sala        Aleksandra

Satała   Alan

Serwan Adela

Sieniawska         Maja

Sikora   Filip

Sikorska               Barbara

Ścibisz   Ida

Śliwa     Amelia

Trzos-Kawula    Kacper

Waydowska       Kornelia

Wilk       Szymon

Wrońska             Łucja

Wrońska             Laura

Wydra  Agata

Wyganowska    Vittoria

Wyganowski      Vincent

Zglejszewska     Kornelia

Ziarko   Aleksandra

Ziółkowski          Wojciech

Żychowska         Julia

Rozpędzki           Nikodem

Karczmarz           Mateusz

Krawczyk            Liliana

Krawczyk            Ksawery

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny 2020 dla dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli

1. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadzone w związku z nią obostrzenia Przedszkole Samorządowe nr 42 w Krakowie dysponuje możliwością przyjęcia w czasie dyżuru wakacyjnego 4 (słownie: czwórki) dzieci uczęszczających do innych samorządowych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

2. Dyżur wakacyjny trwa od 1 lipca do 31 lipca br.

 

3. Na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy w czasie dyżuru nie przebywają na urlopie lub zwolnieniu lekarskim i w związku z tym nie mają możliwości zapewnić w inny sposób dzieciom opieki.

 

4. Rekrutacja na dyżur wakacyjny dzieci trwa w okresie od 19 czerwca do 22 czerwca br.

 

5. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 czerwca br. o godz. 12:00. Wyniki naboru zostaną udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 42.

 

6. Kandydaci z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie wraz ze wnioskiem niżej wymienione dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na dyżur na właściwym formularzu (tj. dla dzieci uczęszczających do przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 w Krakowie)

b) zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców

c) zaświadczenie, że dziecko w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do samorządowego przedszkola Gminy Kraków

d) dokumenty potwierdzające dane zawarte w kryteriach rekrutacyjnych od 4 do 10

Dokumenty należy składać wyłącznie w wersji papierowej, zapakowane w podpisaną kopertę. Dokumenty przyjmuje portiernia Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 w dniach 19 i 22 czerwca w godzinach 8:00 – 15:00.

 

7. Wnioski zawierające niewłaściwe dokumenty, niepełną dokumentację, przysłane drogą elektroniczną lub złożone poza terminem rekrutacji nie będą rozpatrywane.

 

8. Nabór kandydatów z przedszkoli innych niż Samorządowe Przedszkole nr 42 odbywa się na podstawie kryteriów określonych we wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny. Za każdy spełniony warunek kandydat otrzymuje 1 punkt.

 

9. Kandydaci mogą również otrzymać łącznie nie więcej niż 1 punkt za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola przekraczające 5 godzin bezpłatnej opieki. Punkty przyznawane są wg. następującego przelicznika:

  • 6:30-8:00 – 0,17 pkt
  • 13:00-14:00 –0,17 pkt
  • 14:00-15:00 – 0,17pkt
  • 15:00-16:00 – 0,17 pkt
  • 16:00-17:00 – 0,17 pkt
  • 17:00-18:00 – 0,17 pkt

W przypadku kandydatów, którzy zadeklarują wszystkie godziny korzystania z usług przedszkola od 6:30 do 18:00 przyznawane punkty zaokrągla się do pełnego 1 punktu.

 

10. Kandydat może uzyskać maksymalnie 11 punktów.

 

11. W miarę wolnych miejsc przyjmowani są kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów.

 

12. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia.

 

POUCZENIE

Dane osobowe zawarte we wnioskach i załącznikach do nich będą wykorzystywane dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Dane osobowe zawarte w składanych wnioskach i załącznikach do nich podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.

Szkoła, jako administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zrealizować wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Szkoła gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek na dyżur wakacyjny

 

Lista kandydatów przyjętych

Samorządowe Przedszkole nr 42

Raport - wygenerowano: 2020-05-11 11:12 Nie zawiera informacji o kandydatach kontynuujących naukę

 

1

MIKOŁAJ

 

BACZYŃSKI

2

Bartłomiej

 

Bukowski

3

Iga

 

Chmielowska

4

Aleks

 

Chmielowski

5

ANNA

 

CHYŁEK

6

Dominik

 

Dylong

7

Oliwia

 

Dylong

8

Maja

 

Florek

9

HANNA

 

JASICZEK

10

Oliwier

 

Kiepus

11

Nikodem

 

Konieczny

12

Aurelia

 

Kosowska

13

JAKUB

 

MATUSIK

14

Hanna

 

Mazgaj

15

Helena

 

Mucek

16

Aleksander

 

Niedzielski

17

Leon

 

Sieniawski

18

Lilianna

 

Skowron

19

Paweł

 

Sosin

20

Emilia

 

Szewczyk

21

Anna

 

Wilk

22

Mikołaj

 

Wolinski

23

Magdalena

 

Wolińska

24

Laura

 

Wrońska

25

Karolina

 

Zadwórna

Samorządowe Przedszkole nr 42 nie posiada obecnie żadnych wolnych miejsc.

 

Baczyński Adam
Bożek Władysław
Bugaj Bruno
Chacewicz Aleksander
Chacewicz Mikołaj
Chevdar Sofiia
Chevdar Mykhailo
Czerwonka Maciej
Dumański Bartosz
Dumański Oskar
Florek Dominika
Florek Maja
Głogowska Zofia
Głogowski Wojciech
Grochal Hanna
Grzybowska Aleksandra
Gunia Lena
Ilnicki Kamil
Kasperek Nikodem
Klimczyk Klaudia
Koczur Lena
Królik Kalina
Łanoszka Adam
Łanoszka Nadia
Machlowska Alicja
Malinowska Martyna
Maślanka Jakub
Mazurkiewicz Tom
Michałek Bartosz
Misiorek Natan
Morajda Kajetan
Mucek Jan
Novytska Marianna
Ostrowski Dawid
Pieniążek Anna
Piotrowska  Nikola
Różeński Szymon
Rzepka Weronika
Sala Aleksandra
Satała Alan
Serwan Adela
Sieniawska Maja
Sikora Filip
Sikorska Barbara
Ścibisz Ida
Śliwa Amelia
Trzos-Kawula Kacper
Waydowska Kornelia
Wilk Szymon
Wrońska Łucja
Wrońska Laura
Wydra Agata
Wyganowska Vittoria
Wyganowski Vincent
Zglejszewska Kornelia
Ziarko Aleksandra
Ziółkowski Wojciech
Żychowska Julia

Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola. W tym celu należy złożyć potwierdzenie woli przyjęcia. Dokumenty należy składać w terminie od 27 kwietnia do 8 maja br. Ze względu na sytuację epidemiologiczną można przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres email Sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00 dokumenty można również pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie w Szkole Podstawowej nr 157 w Krakowie.

Potwierdzenie woli przyjęcia jest do pobrania stąd: pobierz formularz potwierdzenia woli przyjęcia . Wydrukowane formularze będą również dostępne na portierni Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie, od poniedziałku, 27 kwietnia.

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie