A A A

Szanowni Państwo,

W związku z przesunięciem terminu egzaminów ósmoklasisty, dni 21, 22 i 23 kwietnia są dniami nauki na odległość.

Danuta Kohut

W godzinach dyżuru NAUCZYCIEL NIE PROWADZI ZDALNIE LEKCJI, pozostaje do dyspozycji uczniów lub rodziców, którzy chcieliby się z nim skontaktować lub skonsultować.

 

Klasa 1a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Kozik-Bednarska

 

p. Chmielarska

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Wolsza

 

Śr

 

 

 

 

 

 

p. Kozik-Bednarska

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

p. Chmielarska

p. Kozik-Bednarska

 

 

 

 

Klasa 2a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Foszcz

 

 

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Biskup

 

Śr

 

 

 

 

p. Chmielarska

p. Foszcz

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

p. Foszcz

p. Chmielarska

 

 

 

 

Klasa 3a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

s. Patrycja

p. Malec

p. Chmielarska

 

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Malec

p. Wolsza

Śr

 

 

 

 

 

p. Malec

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

P. Chmielarska

p. Malec

 

 

 

 

Klasa 4a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Biskup

p. Dąbrowska

 

Wt

 

 

 

 

p. Ziarko

p. Stolicka

p. Suder

 

Śr

 

 

 

 

 

p. Warmus

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Groblicka

s. Patrycja

 

 

 

 

 

 

Wt

 

 

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Gajkowska

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Bieńkowska

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Pt

p. Biskup

p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5b

 

4

5

6 7 8 9 10 11

 

10:00-10:30

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

Pn

 

p. Dziadkowiec

 s. Patrycja

 

 

 

 

 

Wt

 p. Pasztor

 

 p. Bysiek

 

 

 

 

 

Śr

 

p. Gajkowska

 

 

 

 

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Biskup

 p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Warmus

 

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Bysiek

 

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Bysiek

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Gajkowska

p. Wolsza

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6b

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Bysiek

p. Groblicka

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Bysiek

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Gajkowska

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Gajkowska

p. Bartczak

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Podlejski

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Piksa

p. Wolsza

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Suder

 

 

 

 

 

 

 

Pt

p. Warmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 8a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Piksa

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Piksa

p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Groblicka

p. Podlejski

ks. Kłeczek

 

 

 

 

 

Cz

p. Groblicka

p. Dąbrowska

p. Wolsza

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Gajkowska

p. Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 8b

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Pasztor

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Dziadkowiec

P. Ziarko

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Dziadkowiec

p. Podlejski

ks. Kłeczek

 

 

 

 

 

Cz

p. Piksa

p. Pasztor

p. Wolsza

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Gajkowska

p. Piksa

 

 

 

 

 

 

Krakowskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne z myślą o mieszkańcach Krakowa uruchomiły bezpłatne telefony wsparcia dla osób potrzebujących rozmowy.

By otrzymać wsparcie specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wystarczy skontaktować się z placówką telefonicznie, w niektórych przypadkach można to zrobić także poprzez Skype’a, a nawet za pośrednictwem dostępnego on-line czatu. Pracujący w nich specjaliści pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów od poniedziałku do piątku, także w godzinach wieczornych.

 

Grafik kontaktów z nauczycielami 

 

Harmonogram dyżurów nauczycieli na komunikatorze Skype zostanie podany w terminie późniejszym.

 

Klasa 1a

pn: p. Kozik-Bednarska s. Patrycja

wt: p. Kozik-Bednarska, p. Chmielarska

śr: p. Kozik-Bednarska, p. Wolsza

cz: p. Kozik-Bednarska, p. Chmielarska

pt: p. Stempak, p. Kozik-Bednarska

 

klasa 1a, WW

pn: p. Chmielarska, p. Kozik-Bednarska

wt: p. Kozik-Bednarska

śr: p. Kozik-Bednarska

 

Klasa 2a

pn: p. Foszcz, p. Olszówka, p. Duda

wt: p. Foszcz, p. Biskup

śr: p. Foszcz, p. Chmielarska

cz: p. Stempak, p. Foszcz, p. Chmielarska

pt: p. Foszcz, s. Patrycja

 

klasa 3a

pn: p. Malec, p. Chmielarska

wt: p. Malec, p. Malec (ed. plastyczna)

śr: p. Malec, p. Malec (ed. muzyczna)

cz: p. Chmielarska, p. Malec, p. Wolsza

pt: s. Patrycja, p. Malec

 

Klasa 3a, NW

pn: p. Zajda

wt: p. Zajda

śr: p. Zajda

cz: p. Zajda

pt: p. Zajda

 

klasa 4a

pn: p. Warmus, p. Biskup, p. Stolicka, p. Szuwalska

wt: p. Dąbrowska, p. Ziarko, p. Suder

śr: p. Dąbrowska, p. Warmus, p. Olszówka, s. Patrycja

cz: p. Suder (sprawy wychowawcze), p. Stolicka, p. Stempak, p. Dąbrowska

pt: p. Stolicka, p. Warmus, p. Chmiel

 

klasa 4a, JH

pn: p. Stolicka, p. Dąbrowska

wt: p. Ziarko

śr: p. Stolicka, p. Dąbrowska

cz: p. Dąbrowska, p. Suder

pt: p. Stolicka

 

klasa 4, L. Kostecki

pn: p. Bieńkowska

wt: p. Chmielarska, p. Dąbrowska

śr: p. Bieńkowska, p. Suder

cz: p. Chmielarska

pt: p. Dąbrowska, p. Ziarko

 

klasa 5a

pn: p. Biskup, p. Bieńkowska, p. Chmiel, p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.)

wt: p. Gajkowska, p. Suder, p. Groblicka, p. Biskup (informatyka)

śr: p. Bieńkowska , p. Biskup, p. Groblicka, p. Bieńkowska (sprawy wychowawcze)

cz: s. Patrycja, p. Ziarko, p. Biskup, p. Olszówka

pt: p. Bieńkowska, p. Groblicka, p. Stempak

 

klasa 5a, GP

pn: p. Bieńkowska, p. Biskup

wt: p. Groblicka, p. Ziarko

śr: p. Biskup, p. Bieńkowska

cz: p. Gajkowska, p. Bieńkowska

pt: p. Biskup, p. Suder

 

klasa 5b

pn: p. Bysiek, p. Chmiel , p. Pasztor, p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.)

wt: p. Olszówka, p. Dziadkowiec, p. Gajkowska

śr: p. Suder, p. Bysiek, s. Patrycja, p. Pasztor

cz: p. Ziarko, p. Dziadkowiec, p. Olszówka (sprawy wychowawcze), p. Stempak

pt: p. Bysiek, p. Biskup, p. Pasztor,  p. Dziadkowiec

 

klasa 6a

pn: p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.), p. Dąbrowska, p. Bysiek, p. Olszówka

wt: p. Bysiek (sprawy wychowawcze), p.Gajkowska, p. Wolsza, p. Warmus

śr: p. Warmus, p. Dąbrowska, p. Bysiek, ks. Kłeczek

cz: p. Warmus, p. Stempak, p. Ziarko, p. Chmiel

pt: p. Suder, p. Dąbrowska, p. Bysiek

 

klasa 6a, NC

pn: p. Gajkowska

wt: p. Bysiek, p. Suder

śr: p. Bysiek, p. Dąbrowska

cz: p. Warmus, p. Dąbrowska

pt: p. Ziarko, p. Bysiek

 

klasa 6b

pn: p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.), p. Bysiek, p. Dąbrowska, p. Groblicka

wt: p. Biskup, p. Bysiek, p. Olszówka, p. Groblicka

śr: p. Groblicka (sprawy wychowawcze), p. Gajkowska, p. Ziarko, p. Suder

cz: p. Groblicka, p. Bysiek, p. Dąbrowska, ks. Kłeczek

pt: p. Chmiel, p. Stempak, p. Dąbrowska

 

klasa 6b, MT

pn: p. Pasztor

wt: p. Pasztor, p. Bysiek

śr: p. Ziarko, p. Gajkowska

cz: p. Bysiek

pt: p. Groblicka, p. Suder

 

klasa 6b, JC

pn: p. Groblicka, p. Bysiek

wt: p. Suder, p. Pasztor

śr: p. Gajkowska

cz: p. Bysiek

pt: p. Pasztor, p. Ziarko

 

klasa 7a

pn: p. Piksa, p. Skrzypczak (chł.), p. Szuwalska (dz.), p. Bartczak (sprawy wychowawcze), p. Warmus, p. Olszówka

wt: p. Warmus, p. Biskup, p. Podlejski, p. Suder

śr: p. Piksa, ks. Kłeczek, p. Biskup, p. Gajkowska (chemia)

cz: p. Gajkowska (biologia), p. Wolsza, p. Piksa, p. Biskup (informatyka)

pt: p. Warmus, p. Bartczak, p. Biskup, p. Stempak

 

klasa 7a ND

pn: p. Piksa, p. Biskup

wt: p. Piksa, p. Gajkowska (biologia)

śr: p. Warmus, p. Biskup

cz: p. Chmiel, p. Gajkowska (chemia)

pt: p. Bartczak, p. Biskup

 

klasa 8a

pn: p. Dąbrowska, p. Groblicka, p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.), p. Ziarko

wt: p. Wolsza (fizyka), ks. Kłeczek, p. Piksa, p. Dąbrowska

śr:  p. Wolsza (informatyka), p. Piksa, p. Dąbrowska, p. Groblicka

cz: p. Podlejski, p. Suder, p. Chmiel (edb), p. Gajkowska (chemia)

pt: p. Gajkowska (biologia), p. Piksa, p. Groblicka, p. Dąbrowska, p. Cyran

 

klasa 8b

pn: p. Pasztor, p. Gajkowska (biologia), p. Skrzypczak (chł.), p. Duda (dz.), p. Piksa

wt: p. Dziadkowiec, p. Wolsza (informatyka), ks. Kłeczek, p. Podlejski

śr: p. Dziadkowiec, p. Suder, p. Pasztor, p. Piksa

cz: p. Wolsza (fizyka), p. Piksa, p. Pasztor (sprawy wychowawcze), p. Ziarko

pt: p. Pasztor, p. Gajkowska (chemia), p. Cyran, p. Chmiel (edb), p. Dziadkowiec

 

klasa 8b, WF

pn: p. Bartczak, p. Piksa, p. Pasztor

wt: p. Warmus, p. Gajkowska (biologia)

śr: p. Pasztor, p. Piksa

cz: p. Wolsza

pt: p. Cyran, p. Gajkowska (chemia)

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie