A A A

 Pisma, wnioski i dokumenty do szkoły można zostawić w godzinach 8:00 ‑15:00 w zamkniętych i podpisanych kopertach w urnie wystawionej w przedsionku Szkoły.

W dniach 16.03 do 25.03 sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 przyjmuje wnioski rekrutacyjne do klasy 1 szkoły podstawowej w godz. 8:00-15:00.

Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

Szanowni Państwo!

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem Premier RP p. Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zawieszeniu od czwartku 12 marca zajęć w szkołach i przedszkolach.

Przypominamy, że rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Z poważaniem
Jacek Dziadkowiec

Szanowni Państwo!

Informuję, że począwszy od jutra, 12 marca, z uwagi na zamknięcie szkoły w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszelkie wynajmy zostają zawieszone do czasu wznowienia przez szkołę działalności.

Z poważaniem

Jacek Dziadkowiec

wicedyrektor Szkoły

 

Od dnia 25 maja Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 1-3 w godzinach 7:00 do 17:00.

Od dnia 25 maja Szkoła prowadzi także konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas 8. Harmonogram konsultacji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.

Od dnia 1 czerwca Szkoła prowadzi konsultacje dla uczniów klas 4-8 według harmonogramu dostępnego w dzienniku elektronicznym.

Jestem tu, by pomóc Ci poruszać się po stronie

Logowanie