Statuty Zespołu, Szkoły i Przedszkola są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie w zakładce Prawo / Podstawowe przepisy. Link do BIP wyświetlany w lewym górnym rogu strony. Do wyświetlenia plików ze statutami niezbędna jest przeglądarka plików pdf.