Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Osoby potrzebujące wsparcia i szeroko rozumianej pomocy psychologicznej mogą skorzystać z oferty poradni specjalistycznych uruchomionych przez Miasto Kraków oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Poniżej linki do stron internetowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu oferowanego wsparcia.

 

Pomoc psychologiczna dla krakowian

 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/

Poradnia on-line „Zawsze jest jakieś wyjście” łączy użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz instytucjami publicznymi, które taką pomoc zapewniają. 

https://zawszejestjakieswyjscie.pl/