11 marzec 2020

 

Od dnia 25 maja Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas 1-3 w godzinach 7:00 do 17:00.

Od dnia 25 maja Szkoła prowadzi także konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas 8. Harmonogram konsultacji dostępny jest w dzienniku elektronicznym.

Od dnia 1 czerwca Szkoła prowadzi konsultacje dla uczniów klas 4-8 według harmonogramu dostępnego w dzienniku elektronicznym.