Drukuj

Wypełnioną ankietę należy składać codziennie w przedszkolu

[pobierz]

UWAGA! Jedynie rodzice lub opiekunowie prawni dziecka są upoważnieni do wypełnienia i podpisania ankiety.