28 styczeń 2020

 

W dniach 16.03 do 25.03 sekretariat Szkoły Podstawowej nr 157 przyjmuje wnioski rekrutacyjne do klasy 1 szkoły podstawowej w godz. 8:00-15:00. 

 Informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym możliwe jest przesyłanie wniosków i dokumentów rekrutacyjnych w formie skanu lub zdjęcia. Przypominamy jednak, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym.

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 informuje, że rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 157 w Krakowie będzie trwać w dniach od 2 do 31 marca br. Rekrutacja odbywać będzie się drogą elektroniczną na podstawie UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

2 – 31 marca 2020 r. - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 kwietnia 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 – 15 maja 2020 r. - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18 maja 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 – 26 maja 2020 r. – Rekrutacja uzupełniająca

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 prowadzona jest z wykorzystaniem Elemento, serwisu rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (https://krakow.elemento.pl). Podanie (wydrukowane z systemu Elemento lub pobrane z sekretariatu) z podpisem obojga Rodziców należy złożyć w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Platforma elektroniczna, za pomocą której odbywa się rekrutacja będzie dostępna od poniedziałku 02.03.2020 roku, od godz. 8:00 - https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/