28 styczeń 2020

 

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Krakowie.