20 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

W związku z przesunięciem terminu egzaminów ósmoklasisty, dni 21, 22 i 23 kwietnia są dniami nauki na odległość.

Danuta Kohut