29 marzec 2020

W godzinach dyżuru NAUCZYCIEL NIE PROWADZI ZDALNIE LEKCJI, pozostaje do dyspozycji uczniów lub rodziców, którzy chcieliby się z nim skontaktować lub skonsultować.

 

Klasa 1a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Kozik-Bednarska

 

p. Chmielarska

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Wolsza

 

Śr

 

 

 

 

 

 

p. Kozik-Bednarska

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

p. Chmielarska

p. Kozik-Bednarska

 

 

 

 

Klasa 2a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Foszcz

 

 

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Biskup

 

Śr

 

 

 

 

p. Chmielarska

p. Foszcz

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

p. Foszcz

p. Chmielarska

 

 

 

 

Klasa 3a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

s. Patrycja

p. Malec

p. Chmielarska

 

Wt

 

 

 

 

 

 

p. Malec

p. Wolsza

Śr

 

 

 

 

 

p. Malec

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

P. Chmielarska

p. Malec

 

 

 

 

Klasa 4a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

 

 

 

 

 

p. Biskup

p. Dąbrowska

 

Wt

 

 

 

 

p. Ziarko

p. Stolicka

p. Suder

 

Śr

 

 

 

 

 

p. Warmus

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Groblicka

s. Patrycja

 

 

 

 

 

 

Wt

 

 

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Gajkowska

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Bieńkowska

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Pt

p. Biskup

p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 5b

 

4

5

6 7 8 9 10 11

 

10:00-10:30

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

Pn

 

p. Dziadkowiec

 s. Patrycja

 

 

 

 

 

Wt

 p. Pasztor

 

 p. Bysiek

 

 

 

 

 

Śr

 

p. Gajkowska

 

 

 

 

 

 

Cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Biskup

 p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Warmus

 

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Bysiek

 

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Bysiek

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Gajkowska

p. Wolsza

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 6b

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Bysiek

p. Groblicka

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Bysiek

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Gajkowska

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 7a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Gajkowska

p. Bartczak

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Podlejski

p. Biskup

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Piksa

p. Wolsza

 

 

 

 

 

 

Cz

p. Suder

 

 

 

 

 

 

 

Pt

p. Warmus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 8a

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Piksa

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Piksa

p. Ziarko

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Groblicka

p. Podlejski

ks. Kłeczek

 

 

 

 

 

Cz

p. Groblicka

p. Dąbrowska

p. Wolsza

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Gajkowska

p. Dąbrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 8b

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

10:40-11:10

11:20-11:50

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30-14:00

16:00-16:30

16:30-17:00

Pn

p. Pasztor

p. Suder

 

 

 

 

 

 

Wt

p. Dziadkowiec

P. Ziarko

 

 

 

 

 

 

Śr

p. Dziadkowiec

p. Podlejski

ks. Kłeczek

 

 

 

 

 

Cz

p. Piksa

p. Pasztor

p. Wolsza

 

 

 

 

 

Pt

 

p. Gajkowska

p. Piksa