06 marzec 2020

Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

Z okazji Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole odbyły się zorganizowane przez nauczycieli polonistów konkursy i zabawy popularyzujące wiedzę o języku polskim. Uczniowie mogli wykonać projekt okładki zeszytu do języka polskiego, wziąć udział w konkursie „Ojczyzna polszczyzna” oraz uczestniczyć 6 marca w zabawie „Przerwy z językiem polskim”. Podczas przerw wyszukiwali informacje, ćwiczyli dykcję, wymawiając łamańce językowe oraz odpowiadali na pytania dotyczące poprawności językowej. Niech to wydarzenie uświadomi nam wszystkim, że warto dbać o swój język ojczysty.