28 styczeń 2020
Drukuj
Kategoria: organizacja roku szkolnego
Odsłony: 1733

 Ferie świąteczne i zimowe

23.12 – 31.12.2019

Bożonarodzeniowa przerwa świąteczna

27.01 – 09.02.2020

Ferie zimowe

09.04 – 14.04.2020

Wielkanocna przerwa świąteczna

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

21-23.04.2020

Egzamin ósmoklasisty

12.06.2020

Piątek po Bożym Ciele

 Dni pracy świetlicy szkolnej w ciągu przerw od zajęć dydaktycznych

23.12.2019

03.01.2020

 

27.12.2019

09.04.2020

 

30.12.2019

10.04.2020

 

31.12.2019

14.04.2020

 

02.01.2020

12.06.2020

 

 Rekolekcje

30.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

 Próbny egzamin ósmoklasisty

09.12.2019

10.12.2019

11.12.2019

 Egzaminy ósmoklasisty

21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

 Podział roku szkolnego na półrocza

do 24.01.2020

I półrocze

od 10.02.2020

II półrocze

 Terminy klasyfikacyjnych posiedzeń Rady Pedagogicznej

20.01.2020

I półrocze

25.06.2020

II półrocze

 Terminarz zebrań i konsultacji

12.09.2019

Zebranie

07.11.2019

Zebrania i konsultacje

12.12.2019

Zebrania i konsultacje

23.01.2020

Zebrania i konsultacje

12.03.2020

Zebrania i konsultacje

14.05.2020

Zebrania i konsultacje

18.06.2020

Zebrania

 Godziny rozpoczęcia zebrań z Rodzicami

16:30

Klasy 1-3 SP

17:00

Klasy 4-6 SP

17:30

Klasy 7-8 SP

Konsultacje do godz. 19:00

 Terminarz zebrań zespołów wychowawczych nauczycieli uczących w klasach

26.09.2019

 

21.11.2019

 

16.01.2020 (propozycje ocen zachowania)

 

19.03.2020

 

07.05.2020

 

16.06.2020 (propozycje ocen zachowania)