14 marzec 2023

W krakowskich przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków został ujednolicony termin oraz procedury rekrutacji na okres wakacyjny.


Obowiązujący termin rekrutacji to 3-7 kwietnia 2023 r.


W Samorządowym Przedszkolu nr 42 zapisy na dyżur wakacyjny w lipcu będą prowadzone poprzez elektroniczny formularz rekrutacyjny, który we wskazanym terminie będzie udostępniony na stronie internetowej Przedszkola.

Rekrutacja odbywać będzie się na poniższych zasadach:

  1. przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie dzielnicy XII;
  2. przyjmowanie dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Samorządowego Przedszkola nr 42;
  3. przyjmowanie dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa;
  4. przyjmowanie pozostałych dzieci.

 

Przypominam, że na dyżur wakacyjny przyjmowane są wyłącznie dzieci uczęszczające do krakowskich przedszkoli samorządowych. Rodzic ubiegający się o przyjęcie dziecka na dyżur obowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do samorządowego przedszkola na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zaświadczenie należy dostarczyć do Sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 157, ul. Rydygiera 20, Kraków do piątku, 7 kwietnia, do godziny 15:00. Wnioski bez zaświadczenia zostaną rozpatrzone negatywnie.

 

Danuta Kohut

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10

w Krakowie