23 wrzesień 2022

22 września 2022 r. odbyła się w auli szkolnej debata do samorządu uczniowskiego. Kandydaci z klas 4-8 prezentowali swoje programy i odpowiadali na pytania swoich kolegów.

Wrzesień 2022 r.