22 sierpień 2022

Wychowawcy klas:

1a - p. mgr Małgorzata Zajda

1b - p. mgr Magdalena Rębacz

1c - p. mgr Katarzyna Kaznowska

 

Zebrania z Rodzicami odbędą się 8 września 2022 roku o godz. 1630.