03 wrzesień 2020

 

Zebrania z Rodzicami:

1.09/3.09

11.02

17.06

 

Konsultacje dla Rodziców:

24.09

29.10

26.11

17.12

18.03

29.04

27.05

 

I półrocze: od 1.09 do 07.02

II półrocze: od 08.02 do 25.06

 

Dodatkowe dni wolne:

2.11 (poniedziałek)

25-27.05 – egzaminy ósmoklasisty

4.06 (piątek po Bożym Ciele)

 

Przerwy świąteczne i ferie:

23-31.12 zimowa przerwa świąteczna

04.01-17.01 ferie zimowe

1-6.04 wiosenna przerwa świąteczna

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

25 czerwca