13 lipiec 2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

 

Opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka  zatrudniona przez NZOZ Kraków-Południe mieszczący się przy ul. Szwedzkiej 27.

Proszę o dostarczenie do szkolnego gabinetu profilaktyki zdrowotnej karty badania bilansowego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej. Czekam na nie do końca października /po tym terminie dzieci którym brakuje bilansu będą miały wykonane testy przesiewowe: pomiar masy ciała, wzrostu, ostrości wzroku przy pomocy tablic Snellena, zeza, ciśnienia tętniczego, postawy ciała, słuchu i wymowy/. Wypełnione karty bilansowe zostaną przekazane Rodzicom z prośbą o uzupełnienie, poddanie dziecka badaniu lekarskiemu w przychodni i zwrotu do szkolnego gabinetu medycznego.

W sytuacji gdy stan zdrowia /samopoczucie/ ucznia nie pozwalają mu na uczestniczenie w zajęciach-Rodzice będą proszeni  o odebranie dziecka ze szkoły .Do chwili ukończenia szkoły uczeń przed skończeniem lekcji nie może opuścić budynku sam bez obecności opiekuna .

Leki  które mogę podać dziecku w szkole /w porozumieniu z opiekunem/ to: Paracetamol, No- spa, mięta. Jeżeli zachodzi konieczność podania innego specyfiku, proszę o zlecenie od lekarza który ma podpisaną podpisaną umowę z NFZ oraz lek.

Proszę o systematyczne sprawdzanie włosów dzieciom. Problem wszawicy dotyczy całego świata a tam gdzie jest grupa dzieci, choroba może się rozprzestrzeniać. Tylko od nas dorosłych zależy czy potrafimy wyeliminować  to zjawisko. W razie wątpliwości czy niewiedzy na temat sposobu sprawdzania dzieciom włosów zapraszam Rodzica z dzieckiem do gabinetu.

Fluoryzacja zębów prowadzona jest w szkole u dzieci od 7-go roku życia do VI klasy 6 razy w ciągu roku szkolnego w odstępach 6 tygodni. Terminy fluoryzacji podane zostaną na początku września po uzyskaniu pozytywnej opinii krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa oraz Prezesa NFZ. Proszę by w dniach szczotkowania zębów dzieci miały szczoteczki, kubeczki i chusteczkę jednorazową.

Warunkiem udzielania świadczeń w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej jest wypełnienie, podpisanie i oddanie do dnia 1.09.2020  „INFORMACJI‘’ dotyczącej dziecka. Również  na tej podstawie jest zakładana karta zdrowia ucznia która obowiązuje do chwili ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

 

KARTA INFORMACYJNA DO POBRANIA: [POBIERZ]